A+ A A-

Erasmus+ grant na špeciálne potreby

Študenti a pracovníci fakulty!!!

Chcete vycestovať na Erasmus+ grant na špeciálne potreby v AR 2018/2019 ?

 

Prihlášky do 22.5.2018

(bližšie informácie - kancelária MA412,  Mgr. Valéria  Moricová, PhD.)

 Text výzvy na podávanie žiadostí o grant na špeciálne potreby s pravidlami pridelenia grantu, prihlášku a ďalšie informácie môžete získať na:

 http://erasmusplus.sk/index.php?sw=41&submenu=320&vyzva=0


 

 

(c) 2016, Fakulta bezpečnostného inžinierstva