A+ A A-

ŠVOČ 2018/2019

Dekan Fakulty bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline vyhlasuje súťaž o najlepšie práce v študentskej vedeckej a odbornej činnosti, ktorá sa uskutoční dňa 24. apríla 2019.

Viac informácií v menu  [ Študenti > Ostatné > ŠVOČ ].

(c) 2019, Fakulta bezpečnostného inžinierstva