A+ A A-

ŠVOČ 2017/2018

Dekan Fakulty bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline vyhlasuje súťaž o najlepšie práce v študentskej vedeckej a odbornej činnosti, ktorá sa uskutoční dňa 25. apríla 2018.

Viac informácií v sekcii ŠVOČ.

(c) 2016, Fakulta bezpečnostného inžinierstva