A+ A A-

Posilnenie spolupráce medzi UNIZA a HaZZ MV SR

Posilnenie spolupráce pri výskume a vzdelávaní medzi Žilinskou univerzitou v Žiline a Hasičským a záchranným zborom MV SR v oblasti záchranných služieb

     Dňa 9. októbra 2017 sa na Žilinskej univerzite v Žiline (UNIZA) uskutočnilo stretnutie zástupcov Fakulty bezpečnostného inžinierstva UNIZA a Elektrotechnickej fakulty UNIZA s vedením Prezídia Hasičského a záchranného zboru MV SR.

Žilinskú univerzitu v Žiline zastupoval dekan FBI UNIZA prof. Ing. Zdeněk Dvořák, PhD. a dekan EF UNIZA prof. Ing. Pavol Špánik, PhD. a Hasičský a záchranný zbor MV SR jeho prezident gen. JUDr. Alexander Nejedlý, PhD. so svojim tímom. Stretnutie svojou účasťou podporil aj primátor mesta Žilina Ing. Igor Choma. Cieľom diskusií bolo nielen prehĺbiť existujúcu a dlhodobú spoluprácu, ale hlavne identifikovať nové a inovatívne oblasti záujmu v aplikovanom výskume a celoživotnom vzdelávaní pre potreby záchranných zložiek a požiarnej bezpečnosti.

     Spomedzi jednotlivých diskutovaných tém najviac rezonovali možnosti využitia dronov, inteligentných odevov, lokalizačných technológií novej generácie a výkonných simulačných nástrojov v náročnom prostredí, v ktorom príslušníci zasahujúcich jednotiek pôsobia pri plnení svojich úloh. Pre reálne overenie a aplikáciu týchto prostriedkov prezident HaZZ MV SR gen. JUDr. Alexander Nejedlý, PhD. ponúkol možnosť využitia výcvikového centra Lešť. Okrem diskusie k uvedeným témam navštívili účastníci stretnutia nové výskumné a simulačné pracoviská UNIZA, kde sa oboznámili s aktuálne riešenými úlohami a vybavením, ktoré je možné využiť pri spoločnom aplikovanom výskume. Program stretnutia bol uzatvorený spoločným pracovným obedom.

     Stretnutie potvrdilo široké spektrum spoločných tém aplikovaného výskumu, ktorých riešenie má vysoký potenciál zvýšenia efektivity a bezpečnosti pri práci zasahujúcich zložiek. Ich konkretizáciou sa vytvorili predpoklady pre rozšírenie priamej spolupráce jednotlivých odborov Prezídia HaZZ MV SR a fakúlt Žilinskej univerzity v Žiline. V nadväznosti na závery stretnutia budú v priebehu najbližšieho obdobia experti obidvoch inštitúcií pripravovať pilotné praktické experimenty vo výcvikovom centre Lešť.

     Fotodokumentácia zo stretnutia je zverejnená pod odkazom [FOTOGALÉRIA].

 

(c) 2019, Fakulta bezpečnostného inžinierstva