A+ A A-

VOĽBY kandidáta na dekana FBI - 2018

Akademický senát Fakulty bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a Štatútom Fakulty bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline

V Y H L A S U J E   V O Ľ B Y

kandidáta na dekana Fakulty bezpečnostného inžinierstva UNIZA
na funkčné obdobie 1.2.2019 - 31.1.2023

 

Ďalšie podrobnosti a organizácia volieb

Zoznam kandidátov na dekana FBI UNIZA

 


 


 

 

 

(c) 2016, Fakulta bezpečnostného inžinierstva