A+ A A-

Študenti !!! Je tu znova výzva na prípravu propagačného letáčika na Firemné dni FBI UNIZA 2017 a Deň otvorených dverí FBI UNIZA 2018 za finančnú odmenu pre víťazné návrhy.

Prosím prečítajte si príkaz dekana, kde nájdete podrobnosti ku súťaži. Veríme, že i tento rok budete kreatívni a tešíme sa na vaše návrhy.

  2017/19 - Vyhlásenie súťaže na zhotovenie propagačných letákov

(c) 2016, Fakulta bezpečnostného inžinierstva