A+ A A-

Prijímačky - 2019 - výsledky

Výsledky testov prijímacieho konania na FBI pre AR 2019/2020

Bakalárske štúdium

          Konečné výsledky - denné štúdium (12. a 13.6.2019)

          Konečné výsledky - externé štúdium (12. a 13.6.2019) 

          O prijatí/neprijatí budú uchádzači informovaní písomne.

 

Inžinierske štúdium

          Konečné výsledky (28.6.2019) 

          O prijatí/neprijatí budú uchádzači informovaní písomne.

 

(c) 2019, Fakulta bezpečnostného inžinierstva