A+ A A-

Prijímačky - 2018 - výsledky

Výsledky testov prijímacieho konania na FBI pre AR 2018/2019

Bakalárske štúdium

          Konečné výsledky - denné štúdium (12. a 13.6.2018)

          Konečné výsledky - externé štúdium (12. a 13.6.2018) 

          O prijatí/neprijatí budú uchádzači informovaní písomne.

Inžinierske štúdium

          Výsledky prijímacieho konania do 2. stupňa VŠ štúdia (29.6.2018)

 

(c) 2016, Fakulta bezpečnostného inžinierstva