A+ A A-

Vyhlásenie príjimacieho konania na doktorandské štúdium

Dekan Fakulty bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline (FBI UNIZA) oznamuje, že prijíma prihlášky na doktorandské štúdium v dennej a externej forme v akademickom roku 2018/2019.

Termín podávania prihlášok je do 31. mája 2018

(c) 2016, Fakulta bezpečnostného inžinierstva