A+ A A-

Vyhlásenie príjimacieho konania na doktorandské štúdium

Dekan Fakulty bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline (FBI UNIZA) oznamuje, že prijíma prihlášky na doktorandské štúdium v dennej a externej forme v akademickom roku 2019/2020.

Termín podávania prihlášok je do 31. mája 2019

Oznam o prijímacom konaní na doktorandské štúdium 2019/2020

 Elektronická prihláška - postup

 Prihláška - tlačivo (PDF)

Vypísané témy doktorandských dizertačných prác pre AR 2019/20120

      Bezpečnostný manažment

      Krízová manažment

      Záchranné služby

 

(c) 2019, Fakulta bezpečnostného inžinierstva