A+ A A-

Vzorová inštalácia sprinklerového stabilného zariadenia

Na fakulte bezpečnostného inžinierstva pribudla ďalšia praktická pomôcka, ktorá umožní skvalitniť výučbu. 

V spolupráci s firmou PO Best s.r.o., ktorá zariadenie sponzorsky dodala a nainštalovala, na Fakulte bezpečnostného inžinierstva pribudla ďalšia kvalitná pomôcka na praktickú výučbu - vzorová inštalácia sprinklerového stabilného zariadenia. Inštalácia obsahuje okrem ventilovej stanice, viacero druhov sprinklerových hlavíc a súčastí rozvodnej siete štandardného sprinklerového stabilného zariadenia. Študenti si tak okrem teoretických vedomostí ozrejmia aj praktické aspekty inštalácie tohoto typu stabilného hasiaceho zariadenia. 

foto 510 4foto 510 2

(c) 2019, Fakulta bezpečnostného inžinierstva