A+ A A-

Fakultný ples 2019

Vážení študenti, pedagógovia, absolventi a priatelia FBI UNIZA. Dovoľte nám čo najsrdečnejšie Vás pozvať na

Ples študentov Fakulty bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline
ktorý sa uskutoční

8. februára 2019 o 18:30 v Dome odborov.

(c) 2019, Fakulta bezpečnostného inžinierstva