A+ A A-

Kurzy pre študentov FBI za zvýhodnené ceny

Zvýhodnené kurzy pre našich študentov:

  • Základná odborná príprava technika požiarnej ochrany (PO),
  • Základná odborná príprava bezpečnostného technika (BOZP),
  • Aktualizačné odborné prípravy technikov.

Informujte sa priamo v spoločnosti EducoConsult na http://educo-consult.sk/

(c) 2019, Fakulta bezpečnostného inžinierstva