A+ A A-

Akcia Rakúsko - Slovensko

Akcia Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní, je bilaterálny program na podporu spolupráce medzi Rakúskom a Slovenskom v oblasti vysokého školstva, vedy a výskumu. Akcia je

 

financovaná rovnakým dielom zo strany Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Spolkového ministerstva pre vedu, výskum a hospodárstvo Rakúskej republiky. Správnym orgánom Akcie je 10-členné grémium – päť členov grémia menuje minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a päť členov spolkový minister pre vedu, výskum a hospodárstvo Rakúskej republiky. Viac informácií na http://www.aktion.saia.sk/

(c) 2019, Fakulta bezpečnostného inžinierstva