A+ A A-

Oznamy o habilitačných prednáškach


V zmysle ustanovení Vyhlášky MŠ SR č.6/2005 Z. Z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor v znení neskorších predpisov oznamujeme uskutočnenie inauguračnej a habilitačnej prednášky, ktoré sa uskutočnia dňa 24.10.2018 v miestnosti Vedeckej rady UNIZA (Veľký diel, nová menza).

     •  inauguračná prednáška doc. Ing. Jozefa Ristveja, PhD. - podrobnejšie informácie

     •  habiltačná prednáška Ing. Michala Orinčáka, PhD. - podrobnejšie informácie

 

(c) 2016, Fakulta bezpečnostného inžinierstva