A+ A A-

Oznamy o habilitačných prednáškach

Predseda Vedeckej rady Fakulty bezpečnostného inžinierstva
Žilinskej univerzity v Žiline v zmysle ustanovení Vyhlášky MŠ SR č.6/2005 Z. Z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor v znení neskorších predpisov oznamuje uskutočnenie habilitačnej prednášky, ktorá sa uskutoční dňa 24.1.2018 v miestnosti Vedeckej rady UNIZA (Veľký diel, nová menza).

     •  habilt. prednáška  Ing. Jozefa Svetlíka, PhD.  -  podrobnejšie informácie

(c) 2016, Fakulta bezpečnostného inžinierstva