A+ A A-

Oznam o habilitačnej prednáške

V zmysle ustanovení Vyhlášky MŠVVŠ SR č.246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor oznamujeme

uskutočnenie habilitačnej prednášky, ktorá sa uskutoční dňa 23.10.2019 v miestnosti Vedeckej rady UNIZA (Veľký diel, nová menza).

     • habiltačná prednáška Ing. Kataríny Kampovej, PhD. - podrobnejšie informácie

 

(c) 2019, Fakulta bezpečnostného inžinierstva