A+ A A-

Katedra technických vied a informatiky

Vedúci katedry

doc. Ing. Bohuš Leitner, PhD.

 

Sekretariát

Ing. Monika Penteková

Kontaktné údaje

Tel: +421 41 513 6851

Mail:  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

Web: www.fbi.uniza.sk/ktvi

KTVI logo

 Personálne obsadenie

Pracovníci katedry:

Ballay Michal, Ing., PhD.

Dvořák Zdeněk, prof., Ing., PhD.

Figuli Lucia, Ing., PhD.

Gašparíková Zuzana, Mgr.

Leitner Bohuš, doc., Ing., PhD.

Lusková Mária, Ing., PhD.

Mihoková Jakubčeková Júlia, Ing., PhD.

Penteková Monika, Ing.

Stachová Darina, RNDr., PhD.

Sventeková Eva, doc., Ing., PhD.     (dekanka)

Interní doktorandi:

Erdélyiová Romana, Ing.

Hoterová Katarína, Ing.

Chovančíková Nikola, Ing.

Kmeť Roman, Ing.

Szatmári Michal, Ing.

Profil katedry technických vied a informatiky

Katedra technických vied a informatiky je pracoviskom FBI UNIZA, ktoré odborne i organizačne garantuje prípravu študentov študijného odboru občianska bezpečnosť v študijnom programe  bezpečnosť a ochrana kritickej infraštruktúry.

Katedra uskutočňuje výučbu profilových predmetov, medzi ktoré patria manažment rizík kritickej infraštruktúry, riadiace informačné systémy v kritickej infraštruktúre, energetická infraštruktúra, krízový manažment, plánovanie ochrany kritickej infraštruktúry, ochrana kritickej infraštruktúry v sektoroch energetiky dopravy, obnova dopravných a pozemných stavieb.

Vedecká práca sa sústreďuje na riešenie úloh súvisiacich s bezpečnosťou 
a ochranou kritickej infraštruktúry predovšetkým v sektore energetiky a dopravy. Katedra sa permanentne uchádza o prideľovanie úloh z grantových agentúr ako aj rezortných úloh.

 

(c) 2019, Fakulta bezpečnostného inžinierstva