A+ A A-

Katedra požiarneho inžinierstva

Vedúci katedry

doc., Ing. Jozef Svetlík, PhD.


Sekretariát

Čepčániová Ivana

Kontaktné údaje

Tel:   +421 41 513 6751

Mail:  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

Web: www.fbi.uniza.sk/kpi

KPI logo

Personálne obsadenie

Pracovníci katedry:

Coneva Iveta, Ing., PhD.

Čepčániová Ivana

Flachbart Jaroslav, Ing., PhD.

Gašpercová Stanislava, Ing., Bc., PhD.

Makovická Osvaldová Linda, doc., Bc., Ing., PhD.

Marková Iveta, prof., RNDr., PhD.

Monoši Mikuláš, doc., Ing., PhD.

Mózer Vladimír, doc., Ing., PhDd.

Orinčák Michal, doc., Ing., PhD.

Svetlík Jozef, doc., Ing., PhD.

Vandlíčková Miroslava, Ing., PhD.     (prodekanka)

Interní doktorandi:

Horváthová Michaela, Ing.

Jancík Juraj, Ing.

Kavecká Tatiana, Ing.

Krajčír Maroš, Ing.

Magdolenová Paulína, Ing.

Matta Kamil, Ing.

štefanická Alexandra, Ing.

 

 

Profil katedry požiarneho inžinierstva

Katedra požiarneho inžinierstva je pracoviskom FBI UNIZA, ktoré odborne i organizačne garantuje prípravu a vzdelávanie študentov študijného odboru záchranné služby v študijnom programe záchranné služby.

Katedra uskutočňuje výučbu profilových predmetov, medzi ktoré patrí požiarna prevencia, organizácia integrovaného záchranného systému, manažment záchranných služieb, požiarna bezpečnosť stavieb, chémia horenia a hasenia, protivýbuchová prevencia, hasičská technika, taktika pri zásahoch a požiaroch, zisťovanie príčin havárií a požiarov, technológia záchranných prác.

Vedecká práca je orientovaná na organizáciu a technické zabezpečenie protipožiarnej ochrany, požiarne inžinierstvo, protipožiarnu bezpečnosť 
a prevenciu v technologických procesoch, hasičskú techniku, integrované zá-chranné systémy a manažment záchranných služieb

 

(c) 2019, Fakulta bezpečnostného inžinierstva