A+ A A-

Katedra krízového manažmentu

Vedúci katedry

doc. Ing. Katarína Buganová, PhD.


Sekretariát

Iveta Gašpieriková

Kontaktné údaje

Tel:  +421 41 513 6701
Mail:  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.
Web: www.fbi.uniza.sk/kkm

KKM logo

Personálne obsadenie

Pracovníci katedry:

Benedik Vladimír, Mgr., Ing., PhD.

Buganová Katarína, doc., Ing., PhD.

Gašpieriková Iveta

Hollá Katarína, doc., Ing., PhD.    (prodekanka)

Hudáková Mária, doc., Ing., PhD.

Kelíšek Alexander, Ing., PhD.

Klučka Jozef, doc., Ing., PhD.

Míka Vladimír, doc., Mgr., PhD.

Moricová Valéria, Mgr., PhD.

Ristvej Jozef, doc., Ing., PhD.  (prorektor)

Sedliaková Marianna, Mgr.

Strelcová Stanislava, doc., Ing., PhD.

Titko Michal, Ing., PhD.

 

Externí pracovníci:

 

Marchevka Peter, Ing., PhD.

Novák Ladislav, doc., Ing., PhD.

Sivák Jaroslav, doc., Ing., CSc.

Šípoš Jozef, Ing.

Interní doktorandi:

Brezina Daniel, Ing.

Jánošíková Michaela, Ing.

Lahuta Patrik, Ing.

Masár Matej, Ing.

Šimíčková Jana, Ing.

Ontkóc Marek, Ing.

 

Profil katedry krízového manažmentu

Katedra krízového manažmentu je pracoviskom FBI ŽU, ktoré odborne i organizačne garantuje prípravu študentov študijného odboru občianska bezpečnosť v študijnom programe krízový manažment.

Katedra uskutočňuje výučbu profilových predmetov, medzi ktoré patrí krízový manažment, krízové plánovanie, riešenie krízových situácií, teória rizík, legislatíva krízových situácií, analýza podnikateľských rizík a ďalšie odborné, manažérske a ekonomické predmety.

Vedecká práca je orientovaná na rozvoj teórie a praxe krízového manažmentu, riešenie krízových javov a na objasňovanie ich ekonomických, sociálnych, psychologických a iných súvislostí. Ďalej zahŕňa krízový manažment vo verejnej správe, teóriu rizík a riadenie rizík.

 

(c) 2019, Fakulta bezpečnostného inžinierstva