A+ A A-

Katedra bezpečnostného manažmentu

Vedúci katedry

doc. Ing. Andrej Veľas, PhD.


Sekretariát

Slávka Šmídová

Kontaktné údaje

Tel:   +421 41 513 6651

Mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

Web: www.fbi.uniza.sk/kbm

KBM logo

Personálne obsadenie

Pracovníci katedry:

Belan Ľubomír, prof., Ing., CSc.

Boc Kamil, Ing., PhD.

Byrtusová Andrea, Ing., PhD.

Hofreiter Ladislav, prof., Ing., CSc.

Jangl Štefan, Ing., PhD.

Mach Vlastimil, Ing., PhD.

Mendel Róbert, JUDr., PhD.

Šmídová Slávka

Štofko Stanislav, doc., Ing., CSc.

Veľas Andrej, doc., Ing., PhD.

Zvaková Zuzana, Ing., PhD.

Interní doktorandi:

Boroš Martin, Ing.

Halaj Martin, Ing.

Kubás Jozef, Ing.

Kutaj Milan, Ing.

Mišík Ján, Ing.

Šiser Anton, Ing.

Šoltés Viktor, Ing.

Profil katedry bezpečnostného manažmentu

Katedra bezpečnostného manažmentu je pracoviskom FBI ŽU, ktoré odborne i organizačne garantuje prípravu študentov študijného odboru ochrana osôb a majetku v študijnom programe bezpečnostný manažment.

Katedra uskutočňuje výučbu profilových predmetov, medzi ktoré patrí bezpečnostný manažment, manažment bezpečnostných systémov, projektovanie bezpečnostných systémov, systémy vnútornej a vonkajšej ochrany, prevencia kriminality, kriminalistika, bezpečnostné služby, ochrana proti terorizmu 
a ďalších odborných predmetov.

Vedecká práca je orientovaná na rozvoj ochrany osôb a majetku a je riešená najmä v technickej a technologickej oblasti. Základný zámer je podporený čiastkovými riešeniami z oblasti kriminalistiky, právnych a ekonomických disciplín, manažérstva rizika a projektovania bezpečnostných systémov.

 

Konzultačné hodiny - link

(c) 2016, Fakulta bezpečnostného inžinierstva