A+ A A-

Katedra bezpečnostného manažmentu

Vedúci katedry

doc. Ing. Andrej Veľas, PhD.


Sekretariát

Slávka Šmidová

Kontaktné údaje

Tel:   +421 41 513 6651

Mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

Web: www.fbi.uniza.sk/kbm

KBM logo

Personálne obsadenie

Pracovníci katedry:

Boc Kamil, Ing., PhD.

Boroš Martin, Ing., PhD.

Jangl Štefan, Ing., PhD.

Kampová Katarína, Ing., PhD.

Loveček Tomáš, prof., Ing., PhD.     (prodekan)

Magdolen Marián, Mgr., PhD.

Mach Vlastimil, Ing., PhD.

Mariš Ladislav, Ing., PhD.

Mendel Róbert, JUDr., PhD.

Šmidová Slávka

Šoltés Viktor, Ing., PhD.

Veľas Andrej, doc., Ing., PhD.

Zvaková Zuzana, Ing., PhD.

 

Interní doktorandi:

Adamová Veronika, Ing. 

Ivančo Matúš, Ing.

Jankura Richard, Ing.

Lenko Filip, Ing.

Peňaška Michal, Ing.

Raffaj Andrej, Ing.

Externí spolupracovníci:

 

prof. Ing. Ladislav Hofreiter, CSc.

 

doc. Ing. Stanislav Štofko, CSc.

 

Korzeniowski Leszek, doc. dr. inž.

prezident european association for Security Krakow

 

doc. pplk. JUDr. Miroslav Felcan, PhD.
kancelária prezidenta Policajného zboru Slovenskej republiky

 

pplk. Ing. Vladimír Kavický, PhD.

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

Lukasz Kister, PhD.
Associate Professor, Collegium Civitas

 

Ing. Ján Jasenovec, PhD.
prednosta MÚ Rajec

 

JUDr. Zuzana Slovíková

 

 

Profil katedry bezpečnostného manažmentu

Katedra bezpečnostného manažmentu je pracoviskom FBI ŽU, ktoré odborne i organizačne garantuje prípravu študentov študijného odboru ochrana osôb a majetku v študijnom programe bezpečnostný manažment.

Katedra uskutočňuje výučbu profilových predmetov, medzi ktoré patrí bezpečnostný manažment, manažment bezpečnostných systémov, projektovanie bezpečnostných systémov, systémy vnútornej a vonkajšej ochrany, prevencia kriminality, kriminalistika, bezpečnostné služby, ochrana proti terorizmu 
a ďalších odborných predmetov.

Vedecká práca je orientovaná na rozvoj ochrany osôb a majetku a je riešená najmä v technickej a technologickej oblasti. Základný zámer je podporený čiastkovými riešeniami z oblasti kriminalistiky, právnych a ekonomických disciplín, manažérstva rizika a projektovania bezpečnostných systémov.

 

(c) 2019, Fakulta bezpečnostného inžinierstva