A+ A A-

Úradné hodiny na Referáte pre vzdelávanie

 

Úradné hodiny na Referáte pre vzdelávanie

FBI ŽU v Žiline

pondelok až štvrtok

od 8:00h do 11:00h

(c) 2016, Fakulta bezpečnostného inžinierstva