A+ A A-

Výberové konanie

Dekan Fakulty bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline vyhlasuje v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách ..., výberové konanie na Fakulte bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline na obsadenie:


     •   1 pracovného miesto vysokoškolského učiteľa vo funkcii profesor v študijnom odbore 8.3.6 záchranné služby

Prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do 20.12.2018 na adresu:
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta bezpečnostného inžinierstva, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina.

Podrobné údaje k výberovému konaniu sú uvedené pod vyššie uvedeným okazom.


 

(c) 2016, Fakulta bezpečnostného inžinierstva