A+ A A-

Časopis Krízový manažment - číslo 1/2017

Titulná strana

Obsah

Tiráž

Posledná strana


Články VEDECKÉ

Matej KADLIC, Vladimír MÓZER
IMPACT OF SELECTED FIRE-MODELLING INPUT PARAMETERS ON THE SAFE AVAILABLE EVACUATION TIME

Michaela VAŠKOVÁ, Tomáš ZEMAN, Jitka JOHANIDESOVÁ, Jan BŘEŇ, Josef KELLNER
VÝVOJ BEZPEČNOSTNÍCH OPATŘENÍ NA LETIŠTÍCH VE VZTAHU K TECHNICE PROVEDENÍ TERORISTICKÝCH ÚTOKŮ

Články ODBORNÉ

Rudolf URBAN, Aleš KUDLÁK
ALOKACE ZDROJŮ JAKO MANAŽERSKO-BEZPEČNOSTNÍ RIZIKO NA ÚROVNI MUNICIPALIT

Paweł OLBRYCHT
MIGRATION CRISIS IN THE EUROPEAN UNION – CAUSES AND MEASURES TO OVERCOME IT

Frantisek BOZEK, Adam PAWELCZYK, Magdalena NAPLAVOVA, Jaroslav KRASNY 
APLIKACE METODY VÝBĚRU K EFEKTIVNÍMU ROZHODOVÁNÍ O DRUHU ANALÝZY RIZIK - PŘÍPADOVÁ STUDIE

Zdeněk KOPECKÝ, Miroslav ŠPAČEK

BUSINESS CONTINUITY PLAN IN ENTITIES OF CRITICAL INFRASTRUCTURE

Jan SMETANA 
DOPAD PŘEVRATU NA MAJDANU NA CIVILNÍ OBYVATELSTVO

Petra BEŇOVÁ, Jan BŘEŇ, Tomáš ZEMAN
TERORISTICKÉ ÚTOKY ZE STRANY „OSAMĚLÝCH VLKŮ“ NA MĚKKÉ CÍLE

Informácie 

Luboš MAHDOŇ

 MOTIVÁCIA OBYVATEĽSTVA NA ZLEPŠENIE KRÍZOVEJ PRIPRAVENOSTI

Ivan PRINC, Zdeněk ŠAFAŘÍK

RIZIKA A PREVENCE V OBLASTI OCHRANY DĚTÍ V DĚTSKÝCH TÁBORECH

web baner volby2

(c) 2019, Fakulta bezpečnostného inžinierstva