A+ A A-

ERASMUS+ PRE PRACOVNÍKOV

Učiteľské mobility učiteľov

   pdf Mobilita učiteľov - interné pravidlá pre AR 2018/2019

Školenia zamestnancov

   pdf Mobilita zamestnancov - interné pravidlá pre AR 2018/2019

Formuláre tlačív:

Formuláre tlačív:

   ico-word Prihláška - výučba

   ico-word Program výučby v SJ

   ico-word Program výučby v AJ

    

   ico-word Prihláška - školenie

   ico-word Pracovný program v SJ

   ico-word Pracovný program v AJ

 

(c) 2019, Fakulta bezpečnostného inžinierstva