A+ A A-

ERASMUS+ PRE ŠTUDENTOV


Spoločné dokumenty pre študijné pobyty a stáže

   pdf Erasmus+  Základné info pre študentov  (Informačná príručka pre AR 2019/2020)

   pdf Erasmus+  Charta študenta

   pdf Erasmus+  Koordinátori katedier

   pdf Metodické usmernenie o zahraničných študijných pobytoch  (medodické usmernenie dekana FBI č.1/2015)

   word Akceptačný list (EN) - vzor


Študijné pobyty

Praktické stáže

   pdf Pravidlá študentskej mobility - študijný pobyt

   pdf Erasmus+  Zmluvy FBI (zoznam partnerských univerzít)

   pdf Pravidlá študentskej mobility - stáž

 

Formuláre tlačív:  

 

Formuláre tlačív: 

   word Prihláška na študijný pobyt

   word Kontrolný zoznam - študijný pobyt

   word Zmluva o štúdiu (SK)

   pdf Inštrukcie ku zmluve o štúdiu (SK)

   word Zmluva o štúdiu (EN) - Learning Agreement for studies

   pdf Inštrukcie ku zmluve o štúdiu (EN) - Guidelines

   word Uznanie predmetov pred vycestovaním

   word Prihláška na stáž

   word Kontrolný zoznam - stáž

   word Zmluva o stáži (SK)

   pdf Inštrukcie ku zmluve o stáži (SK)

   word Zmluva o stáži (EN) - Learning Agreement for traineeship

   pdf Inštrukcie ku zmluve o stáži (EN) - Guidelines

   word Popis podniku (EN)


Erasmus+  pre študentov so špecifickými potrebami

Prihlášky študentov a pracovníkov fakulty s požadovanými dokumentmi je potrebné doručiť fakultnému koordinátorovi najneskôr do 22. mája 2018.

(koordinátor FBI:  Mgr. Valéria Moricová, PhD.,  MA412)

 

   pdf Výzva pre ZŤP študentov a zamestnancov VŠ  -  2018

   web Výzvy na podávanie žiadostí  -  2018

 

   word Prihláška ZŤP študentov a zamestnancov VŠ  -  2018

   web Formuláre žiadostí  (Grant na špeciálne potreby)

 

   web Info pre študentov so špecifickými potrebami a koordinátori fakúlt UNIZA


 

 

(c) 2019, Fakulta bezpečnostného inžinierstva