A+ A A-

Komisie FBI

     •  Rada kvality

     •  Rada garantov

     •  Rada ŠVOČ

     •  Redakčná a technická rada časopisu "Krízový manažment"

     •  Disciplinárna komisia

     •  Graduačná komisia

     •  Grantová komisia

     •  Komisia Erasmus+

     •  Edičná komisia

(c) 2019, Fakulta bezpečnostného inžinierstva