A+ A A-

Zamestnanci FBI

  MENO

  Email

Pracovisko

Telefón
513 + kl.

Ballay Michal, Ing., PhD.

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

KTVI

6858

Baránková Dana

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

Dekanát-RMVM

6710

Benedik Vladimír, Mgr., Ing., PhD.

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

KKM

6705

Boc Kamil, Ing., PhD.

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

KBM

6660

Boroš Martin, Ing., PhD.

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

KBM

6668

Buganová Katarína, doc., Ing., PhD.

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

KKM

6748

Coneva Iveta, Ing.,PhD.

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

KPI

6755

Čepčániová Ivana

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

KPI

6751, 6753

Dvořák Zdeněk, prof., Ing., PhD.

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

KTVI

6854

Figuli Lucia, Ing., PhD.

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

KTVI

6615

Flachbart Jaroslav, Ing., PhD.

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

KPI

6757

Gašparíková Zuzana, Mgr.

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

KTVI

6857

Gašpercová Stanislava, Bc., Ing., PhD.

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

KPI

6796

Gašpieriková Iveta

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

KKM

6701, 6703

Goč Milan, Ing.     (tajomník FBI)

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

Dekanát

6603

Handriková Jana, Ing., PhD.

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

KTVI

6861

Hollá Katarína, doc., Ing., PhD.     (prodekanka)

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

Dekanát, KKM

6610, 6707

Hudáková Mária, doc., Ing., PhD.

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

KKM

6712

Jangl Štefan, Ing., PhD.

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

KBM

6659

Kampová Katarína, Ing., PhD.

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

KBM

6698

Kelíšek Alexander, Ing., PhD.

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

KKM

6705

Klučka Jozef, doc., Ing., PhD.

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

KKM

6706, 6749

Košútová Anna, Mgr.

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

Dekanát-RV

6606

Kováčová Anna, Bc.

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

Dekanát-RPP

6611

Lacová Andrea, Mgr.

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

Dekanát-RV

6605

Leitner Bohuš, doc., Ing., PhD.

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

KTVI

6850

Loveček Tomáš, prof., Ing., PhD.    (prodekan)

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

Dekanát, KBM

6654, 6604

Lusková Mária, Ing., PhD.

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

KTVI

6766

Magdolen Marián, Mgr., PhD.

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

KBM

6665

Mach Vlastimil, Ing., PhD.

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

KBM

6657

Makovická Osvaldová Linda, doc.,Bc.,Ing.,PhD.

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

KPI

6767

Mariš Ladislav, Ing., PhD.

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

KBM

6658

Marková Iveta, prof., RNDr., PhD.

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

KPI

6799

Mäkká Katarína, Ing., PhD.

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

PVB

6666

Mendel Róbert, JUDr., PhD.

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

PVB

6665

Mihoková Jakubčeková Júlia, Ing., PhD.

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

KTVI

6855

Míka Vladimír, doc., Mgr., PhD.

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

KKM

6714

Monoši Mikuláš, doc., Ing., PhD.

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

KPI

6758

Moricová Valéria, Mgr., PhD.

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

KKM

6731

Mózer Vladimír, doc., Ing., PhD.

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

KPI

6797

Orinčák Michal, doc., Ing., PhD.

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

KPI

6752

Penteková Monika, Ing.

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

KTVI

6851, 6853

Piják Juraj, Ing.

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

Dekanát-RSSVKT

6612

Polorecká Mária, Ing., PhD.

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

KPI

6754

Prievozník Pavol, Mgr.

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

KTVI

6857

Ristvej Jozef, prof., Ing., PhD.     (prorektor)

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

KKM

Rektorát

6717

5130

Sedliaková Mariana, Mgr.

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

KKM

6722

Stachová Darina, RNDr., PhD.

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

KTVI

6865

Stenchláková Alena

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

Dekanát-RFE

6609

Strelcová Stanislava, doc., Ing., PhD.

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

KKM

6708

Sventeková Eva, doc., Ing., PhD.     (dekanka)

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

Dekanát, KTVI

6600

Svetlík Jozef, doc., Ing., PhD.

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

KPI

6750, 6798

Šmidová Slávka

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

KBM

6651

Šoltés Viktor, Ing., PhD.

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

KBM

6656

Titko Michal, Ing., PhD.

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

KKM

6713

Vandlíčková Miroslava, Ing., PhD.   (prodekanka)

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

Dekanát, KPI

6602, 6754

Veľas Andrej, doc., Ing., PhD.

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

KBM

6650

Zavadzanová Katarína

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.  

Sekr. dekana

6601

Zvaková Zuzana, Ing., PhD.

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

KBM

6660

Legenda:

KKM

KPI

KBM

KTVI

PVB

Katedra krízového manažmentu

Katedra požiarneho inžinierstva

Katedra bezpečnostného manažmentu

Katedra technických vied a informatiky

Pracovisko výskumu bezpečnosti

RV

RMVM

RPP

RFE

RSSVKT

Referát pre vzdelávanie

Referát pre medzinárodné vzťahy a marketing

Referát pre personálnu prácu

Referát pre financie a ekonomiku

Referát správy sietí, výpočtovej a komunikačnej techniky


 

Zoznam interných doktorandov FBI

 

(c) 2019, Fakulta bezpečnostného inžinierstva