A+ A A-

Rozvrhy, zoznamy ...

   Denné štúdium

      • Zoznam študentov 1. ročník Bc-denné podľa študijných skupín (AR 2018/2019)

      • Rozvrhy pre denné štúdium (systém "Vzdelávanie" Žilinskej univerzity)

   Externé štúdium

      • Rozvrhy pre externé štúdium (zimný semester AR 2018/2019)

      • Termíny sústredení externého štúdia v AR 2018/2019

  

 

(c) 2016, Fakulta bezpečnostného inžinierstva